Samarbeidspartnere

Vårt hovedfokus nå er KidImmuneprosjektet, der vi samarbeider tett med Monica Cheng Munthe-Kaas og den Nasjonale barnekreftbiobanken ved Oslo Universitetssykehus (OUS), Per Minor Magnus og hans barnekreftprosjekt knyttet mot Mor-og-barnprosjektet ved FHI, samt med Barnekreftmiljøet ved Haukeland Universitetssykehus (HUS) og Sarkomgruppen ved OUS, ved Kjetil Boye. I vårt nye TRACE-prosjekt vil vi i tillegg arbeide tett sammen Tone Bjørge og medarbeidere i TRACE-senteret ved UiB, samt Janusprosjektet ved Kreftregisteret ved Hilde Langseth og Leukemigruppen til Håkon Reikvam ved HUS.

Institutt for klinisk medisin 2 er jeg tilknyttet Forskningsgruppe for presisjonsonkologi, som inkluderer Håkon Reikvam (for tiden leder), Emmet Mac Cormack, Line Bjørge og Bjrøn Totre Gjertsen. Med utgangspunkt i vårt samarbeid innen NCGC er  jeg også knyttet opp til forskningsgruppen til Per Eystein Lønning og deres nye KG Jebsensenter for genomtilpasset kreftbehandling.

Jeg har en bistilling ved Kompetansesenter for arvelig kreft på Haukeland Universitetssykehus, og samarbeider der med lederen, Cathrine Bjorvatn.