Samarbeidspartnere

Jeg er for tiden leder av Forskningsgruppe for presisjonsonkologi, som inkluderer Emmet Mac Cormack, Line Bjørge og Bjrøn Totre Gjertsen. Med utgangspunkt i vårt samarbeid innen NCGC er  jeg også knyttet opp til forskningsgruppen til Per Eystein Lønning og deres nye KG Jebsensenter for genomtilpasset kreftbehandling.

Jeg har en bistilling ved Kompetansesenter for arvelig kreft på Haukeland Universitetssykehus, og samarbeider der med lederen, Hildegunn Høberg Vetti.

Som leder av Norske Kreftgenomikkonsortium samarbeider jeg med kreftforskere i hele landet, og gjennom Norsk Sarkomkonsortium med alle norske sarkomsentre. Sammen med KG jebsensenteret (se over) og onkologene Nina Jebsen (Haukeland) og Kjetil Boye (Radiumhospitalet) planlegger vi utprøving av nye behandlingsmetoder for sarkom.  Leonardo A Meza-Zepeda (Radiumhospitalet) er min viktigste samarbeidspartner på hovedtemaet mitt, Mesenkymal Kreftbiologi.

Vi arbeider sammen amerikanske forskere, ledet av Dr Hussein Tawbi på MD Anderson Cancer Centre i Houston, med å analysere genomene til pasienter fra deres SARC028 utprøving av immunterapi med Pembrolizumab på sarkompasiente, med støtte fra MSD. En viktig partner her er det norske bioinformatikkselskapet OncoImmunity, ledet av Richard Stratford.

Sammen med Leonardo A Meza-Zepeda (OUS), Prof Prof David Thomas, direktør for Kinghorn Cancer Centre i Sydney og Dr Andy Wagner ved Dana Farber Cancer Institute i Boston, har vi et prosjekt på Translational research on liposarcoma, finansiert av the Liddy Shriver Sarcoma Initiative.Jeg er for tiden leder av Forskningsgruppe for presisjonsonkologi, som inkluderer Emmet Mac Cormack, Line Bjørge og Bjrøn Totre Gjertsen. Med utgangspunkt i vårt samarbeid innen NCGC er  jeg også knyttet opp til forskningsgruppen til Per Eystein Lønning og deres nye KG Jebsensenter for genomtilpasset kreftbehandling.

Jeg har en bistilling ved Kompetansesenter for arvelig kreft på Haukeland Universitetssykehus, og samarbeider der med lederen, Hildegunn Høberg Vetti.

Som leder av Norske Kreftgenomikkonsortium samarbeider jeg med kreftforskere i hele landet, og gjennom Norsk Sarkomkonsortium med alle norske sarkomsentre. Kjetil Boye og Leonardo A Meza-Zepeda (Radiumhospitalet) er mine viktigste samarbeidspartnere på hovedprosjektet mitt, NoSarC-studien, der vi nå har fått en postdocstilling knyttet til OUS.

Vi arbeider sammen amerikanske forskere, ledet av Dr Hussein Tawbi på MD Anderson Cancer Centre i Houston, med å analysere genomene til pasienter fra deres SARC028 utprøving av immunterapi med Pembrolizumab på sarkompasiente, med støtte fra MSD. En viktig partner her er det norske bioinformatikkselskapet OncoImmunity, ledet av Richard Stratford.

Sammen med Leonardo A Meza-Zepeda (OUS), Prof Prof David Thomas, direktør for Kinghorn Cancer Centre i Sydney og Dr Andy Wagner ved Dana Farber Cancer Institute i Boston, har vi et prosjekt på Translational research on liposarcoma, finansiert av the Liddy Shriver Sarcoma Initiative.