Bedre behandling gjennom dypere biologisk innsikt

sarcoma-collage-2

Jeg har nå flyttet til Bergen, der jeg er professor ved universitetet og forsker ved Haukeland Sykehus, men har fortsatt en tilknytning til mitt gamle arbeidssted på Radiumhospitalet.

Vi lyser nå ut en postdocstilling ved Oslo Universitetssykehus knyttet til NoSarC-prosjektet mitt.

Se nye innlegg i samfunnsdialogen


Myklebost blir partner i det nye KG Jebsen Senter for genomrettet kreftbehandling på UiB, ledet av Prof Per Eystein Lønning.

Muligheter for postdocstipend

In my sarcoma project we are now analyzing the sequence of all genes in 300 pairs of normal/cancer samples, and I need a postdoc with a feeling for cancer genomics and biology, and with abilities in or interest in pursuing deep computer analysis. The plan then would be to apply for funding from UiB, the Cancer Society, the Research Council, and Helse Vest. 

A background in cell and molecular biology or genetics, cancer biology or medicine, or relevant bioinformatics would be preferable, but not mandatory. Please send a CV and letter of interest to me in good time before the various deadlines.

Kontakt: ola.myklebost-at-uib.no, tel +47-5597-4573
Haukeland, Laboratoriebygget, Rom 5365