KidImmune, – immunologiske mekanismer ved barnekreft

I dette prosjektet undersøker vi antistoffer i blodet til pasienter med kreft, i utgangspunktet for å se om det er noen som er rettet mot kreftcellene. Slike antistoffer kan utløses ved at det er mutasjoner i svulsten som gjøre dens proteiner «fremmede» for immunsystemet, og kan eventuelt utvikles til diagnostikk eller kreftbehandling. Vi har sendt inn vårt første manuskript om dette, og når det er godkjent vil mer informasjon komme. Studien ble innledet med fokus på sarkomer, men i samarbeid med den nasjonale barnekreftbiobanken ved OUS studerer vi nå også andre typer kreft hos barn.

Prosjektet fikk støtte både fra Kreftforeningens Pionerutslysning og Barnekreftforeningen, så vi kunne gå i dybden og utforske de prosessene vi observerer i barnekreftpasientene. Fantastisk å få slik avgjørende støtte basert på foreløpige resultater. Nå har vi også fått et generøst stipend fra Trond Mohns Stiftelse for å validere funnene våre i større kohorter sammen Senter for translasjonell epidemiologi ved UiB.

PhD Anastassia Serguienko oppdaget fenomenene vi fokuserer på, og har nå fått penger til å fortsette studiene. Les mer om prosjektet hos Barnekreftforeningen og pionerprosjektet på kreftforeningens sider.