KidImmune, – immunologiske mekanismer ved barnekreft

I dette prosjektet undersøker vi antistoffer i blodet til pasienter med kreft, i utgangspunktet for å se om det er noen som er rettet mot kreftcellene. Slike antistoffer kan utløses ved at det er mutasjoner i svulsten som gjøre dens proteiner «fremmede» for immunsystemet, og kan eventuelt utvikles til diagnostikk eller kreftbehandling. Prosjektet er under oppstart, og mer informasjon vil komme. Studien ble innledet med fokus på sarkomer, men i samarbeid med den nasjonale barnekreftbiobanken ved OUS studerer vi nå også andre typer kreft hos barn.

Prosjektet fikk støtte både fra Kreftforeningens Pionerutslysning og Barnekreftforeningen, så neste år kan vi virkelig gå i dybden og utforske de prosessene vi observerer i barnekreftpasientene. Fantastisk gode nyheter!

PhD Anastassia Serguienko oppdaget fenomenene vi fokuserer på, og har nå fått penger til å fortsette studiene. Les mer om prosjektet hos Barnekreftforeningen og pionerutlysningen på kreftforeningens sider.