Samfunnsdialog

Vår forskning skjer på oppdrag fra samfunnet, og det er viktig for oss å formidle tilbake. Se også min blogg om persontilpasset medisin.

Kronikk i Bergens Tidende: Vi står ved et veiskille

bt-sept-17

Lønning, Lothe og Myklebost: Vi står ved et veiskille

Den dyreste kreftbehandlingen er ikke den som koster mest, men den som ikke virker.
Sept 2017

 

 

 

Kronikk i Bergens Tidende: Effektiv behandling for alle

kronikkbtMyklebost, Lønning, Ryel, Thoresen: Vi er bekymret for at norsk kreftomsorg vil bli delt, der de med midler kjøper ny behandling fra private aktører.
Jan 2016

Artikkel i sarkompasientenes nyhetsbrev

sarkomen-forsideMyklebost: Artikkel om våre første publiserte resultater fra NoSarC-prosjektet, der vi sammen med et internasjonalt konsortium påviser risikogener som synes å predisponere for sarkom. Artikkelen ble publisert i Lancet Oncology, og fikk omtale flere steder.

Lancet Oncology: Are sarcomas hereditary?
Cancer Discovery: Unfurling the Genetic Map of Sarcomas

Kronikk i Aftenposten: Bør hver kreftpasient bli et eget forskningsprosjekt?

aftenposten-pasientprosjekt

Myklebost, Gjertsen, Lothe og Lønning

Persontilpasset kreftbehandling er det nye mantra innen onkologien. Men er det norske helsevesen organisert til å møte utfordringen?
Aug 2015

 

 

Vil behandle sjeldne kreftformer med personlig medisinering 

eva-2Det finnes ingen nye medisiner utviklet spesielt mot den sjeldne kreftformen sarkom. En forskningsgruppe ved Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus, jobber nå for å finne en måte å behandle denne ondartede kreftformen på gjennom å lese genkoden til alle sarkomer som opereres i Norge over en treårsperiode. Et stort og viktig prosjekt, skriver postdoktor Eva Wessel Stratford denne uken i bloggen Forskningssykehuset.>> Les bloggen på forskning.no

TV2 God Morgen Norge

kreftkonferanse-tv2-2015Lothe og Myklebost om persontilpasset kreftbehandling.
Ragnhild A Lothe, Nestleder for Nasjonal Kreftsatsing og Ola Myklebost, Leder for Norsk Keftgenomikkonsortium, intervjues på TV2 om “fremtidens kreftmedisin” etter Losbykonferansen
2015.

Artikkel i A-Magasinet: Jakten på en kreftkur

jaktenpaaenkreftkur
Artikkel om oppstarten av NosarC-prosjeketet med støtte fra Krafttak mot kreft
På sporet av årsaker til kreft:

Foredrag og paneldebatt på Stavanger kunstmuseum

Som en del av Article Biennalen 2015 på MUST – Stavanger Kunstmuseum, holdt Ola Myklebost foredrag og paneldebatt om persontilpasset kreftbehandling. I panelet satt også Bjørnar Gilje, Onkolog, Emiel Janssen, molekylærbiolog, og Oddmund Nordgård, molekylærbiolog, alle fra Stavanger Universitetssykehus.

Intervju på Vinterlyd 2015

Intervju med Myklebost om persontilpasset kreftbehandling
Hør intervjuet på Vinterlyd 3/3-2015 Intervju Del 1 og del-2. Mars 2015

Morgenbladet: Desperate, personlige museforsøk

desperate-museforsoek Artikkel om et av våre forskningsprosjekter;m “Wendy Landes betalte for å få sin egen svulst plantet på mus. Kunne deres lidelser kurere henne for kreft?

Jeg vil gjerne bemerke: på samme måte som disse svulstene normalt ikke gir smerte, men oppdages fordi pasienten merker en kul, tror vi ikke disse musene har det spesielt vondt. Dessverre for Wendy kom svarene om behandlingsmuligheter basert på den kommersielle analysen de gjorde på mus fra oss for sent, men våre resulteter har siden ledet frem til forslag om ny kreftbehandling.

Ekko på NRK P2: HeLa-cellene, – Henrietta Lacks udødelige liv

henrietta-lacksBoken Henrietta Lacks udødelige liv som nettopp er kommet ut på norsk, er historien om Henrietta og hennes kreftceller og den enorme betydningen de har fått i ettertid – og det er også historien om hvordan det gikk med barna og barnebarna hennes etter hennes død.

Hør lydfilen her.

Genialt: Det internasjonale kreftgenomkonsortiet

genialt-forside-icgcMyklebost: Artikkel om det internasjonale kreftgenomikkprosjektet. Vi deltar der innenfor underprosjektet på benkreft (osteosarkom), en sjelden krefttype med få gode biobanker, der internasjonalt samarbeid er avgjørende. Arbeidet har så langt ført til en rekke artikler, se artikler på publikasjonssidene med Campbell som medforfatter.

P2-Akademiet: Stamcellenes mørke side

darkside1Myklebost om kreftstamceller, tema for Senter for forskningsdrevet innovasjon om kreftsatmceller, – CAST.
2008